Praca stanowi element życia wielu z nas. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w firmie panują pewne zasady, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego z pracowników. Warto wiedzieć, że za brak posłuszeństwa grożą kary – np. nagana. Wyjaśniamy, czym jest, co może być podstawą jej udzielenia, jakie niesie skutki i kiedy wygasa.

Czym jest nagana w pracy?

Podejmowanie zatrudnienia związane jest z zaistnieniem stosunku pracy, czyli powstaniem więzi, która łączy pracownika i pracodawcę. Wszelkie kwestie związane z nim uregulowane są prawnie, a posiadanie wiedzy związanej z przepisami może pozwolić na uniknięcie wielu kłopotów. Praca to temat szerzej omawiany na zapytajpremiera.pl, zagadnienia opisane tam stanowią doskonałe źródło wszechstronnej wiedzy dla pracowników oraz pracodawców. My dzisiaj skupimy się na pojęciu „nagany”. Jest to jedna z form kar porządkowych, które nałożone mogą być przez przełożonego na podwładnego, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób zgodny z wymaganiami. Aby nagana była ważna pracodawca musi udzielić jej zgodnie z obowiązującymi przepisami – na piśmie, z uwzględnieniem argumentów pracownika, najpóźniej 2 tygodnie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu naruszenia oraz przed upływem 3 miesięcy od jego dopuszczenia się przez pracownika. Zgodnie z prawem, gdy zachowane zostały te zasady, pracownik nie ma prawa odmowy przyjęcia nagany.

Za co można otrzymać naganę w pracy?

Przesłanki do otrzymania nagany od pracodawcy zostały szczegółowo wymienione w Kodeksie Pracy. Za przyczyny uważa się m.in.: nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonych i wyjaśnionych mu procedur podczas wykonywania działań, brak odpowiedniej organizacji oraz porządku w czasie pracy, ignorowanie przepisów związanych z BHP oraz instrukcji przeciwpożarowych. Powodami do otrzymania nagany od pracodawcy mogą być także: nieusprawiedliwione niepojawienie się w pracy, stawienie się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzający, a także spóźnienie się do miejsca zatrudnienia oraz opuszczanie stanowiska przed czasem.

Czym skutkuje nagana w pracy?

Otrzymanie nagany w pracy pociąga za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Forma kary może być nazywana także „naganą z wpisem do akt”, ponieważ dokument związany z jej nałożeniem zostaje dodany do kartoteki pracownika. Dodatkowo, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez zachowania określonego w przepisach okresu wypowiedzenia. Wraz z naganą nałożona może być kara pieniężna. Jej stawka określona jest w przepisach – nie może przekraczać dziennego wynagrodzenia pracownika za jedno naruszenie. Gdy jest ich kilka, jest to maksimum 10% wynagrodzenia. Środki pozyskane w ten sposób pracodawca ma obowiązek wykorzystać na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kiedy wygasa nagana w pracy?

Nagana w pracy nie jest permanentną formą kary. Odpis o ukaraniu nią pracownika usuwany jest z akt osobowych po upływie roku nienagannego sprawowania. Dodatkowo pracodawca ma prawo do wcześniejszego uznania nagany za niebyłą – na skutek własnej inicjatywy lub prośby pracownika.

[Głosów:3    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here