Praca badawcza jest jednym z rodzajów prac naukowych. Wyróżnia ją charakter empiryczny – musi zostać poparta badaniami przeprowadzonymi przez autora. W przeciwieństwie do pisania pracy opisowej (teoretycznej), w przypadku pracy badawczej mniejszy nacisk należy położyć na zbieranie szerokiej bibliografii i zapoznawanie się z wynikami dotychczasowych badań, a większy na własny wkład. Praca badawcza jak pisać?

Praca badawcza jak pisać?

praca badawcza jak pisaćNa początku musimy określić temat naszej pracy. Należy wybrać jedno interesujące nas zjawisko, które chcemy poddać szczegółowej analizie. Gdy mamy to już za sobą, musimy określić, jakie z omawianym zjawiskiem wiążą się problemy badawcze i jaki będzie cel naszej pracy. Następnie stawiamy hipotezę, czyli potencjalne twierdzenie naukowe, dotyczące interesującego nas tematu, które w trakcie dalszej pracy zostanie potwierdzone lub obalone. Przed rozpoczęciem samych badań należy określić metodologię i narzędzia (np. wybrane testy, grupa badawcza, grupa kontrolna, użyty sprzęt itp.). Kiedy jesteśmy już gotowi, przechodzimy do części właściwej, czyli samych badań. Muszą one zostać przeprowadzone z należytą starannością, szczegółowo udokumentowane i równie szczegółowo opisane. Sprawozdanie z przygotowań do badania będzie składało się na rozdział metodologiczny, a opis samego badania jest najważniejszym elementem całej części empirycznej naszej pracy.

Kolejnym etapem, nie mniej ważnym niż poprzedni, jest określenie wniosków. Zgromadzone uprzednio dane trzeba teraz uporządkować i wyciągnąć z nich wnioski. Jak mają się wyniki badań do postawionych założeń i hipotezy? Czy hipoteza została potwierdzona czy sfalsyfikowana? Czy cele badania zostały osiągnięte? W tej części odnosimy się do innych badań i do obecnego stanu wiedzy naukowej, by umieścić nasze wyniki w szerszym kontekście, a czasem nawet by udowodnić, że wcześniej uznawane prawdy naukowe są fałszywe. Praca badawcza nie musi być bardziej czasochłonna, niż praca opisowa, która wymaga nieraz długiej kwerendy bibliotecznej w celu zgromadzenia odpowiedniej ilości danych.

Praca badawcza w naukach humanistycznych

Praca badawcza kojarzy nam się z naukami ścisłymi, albo ewentualnie z badaniami na pograniczu psychologii i socjologi. Jednak prace badawcze to również sedno badań naukowych choćby z dziedziny historii. Praca badawcza w naukach humanistycznych powinna mieć przede wszystkim charakter odkrywczy. A wiec albo pracujemy na zupełnie nowych i niezbadanych do tej pory źródłach, albo ewentualnie ze znanych już źródeł wyciągamy zupełnie nowe wnioski.

Pisanie pracy teoretycznej (opisowej)

Praca teoretyczna (opisowa) to zdecydowanie najprostsza do napisania praca naukowa. Ma zazwyczaj charakter ściśle kompilatorski. Po prostu zgromadzimy możliwie jak najszerszą literaturę naukową na dany temat i dokonujemy syntezy materiału. W zasadzie nawet nie musimy silić się na jakieś własne oceny, czy też komentarze. Przywołujemy bowiem ustalenia dokonane przez innych naukowców. Oczywiście musimy zachować zasady stosowania aparatu naukowego. Po abyśmy nie zostali posądzeni o plagiatowanie czyich ustaleń.

Prace pisemne na studiach

praca badawcza jak pisaćW toku studiowania studenci muszą napisać przynajmniej dwie prace o charakterze ściśle naukowym. Mamy tutaj na myśli dwie prace: licencjacką i magisterską. Pomijamy prace o mniejszym znaczeniu, które dodatkowo studenci piszą w zależności od prowadzącego i od przedmiotu. Takie prace jednak raczej mają charakter wprawki i raczej daleko im do ściśle naukowej formy. Praca licencjacka na studiach humanistycznych to zazwyczaj praca głównie opisowa, czyli o odtwórczym charakterze. W zasadzie do jej napisania wystarczy nam kilka pozycji z danego obszaru tematycznego, aby móc napisać całkiem zgrabną pracę licencjacką. Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku prac magisterskich. Tutaj już często możemy się również spotkać z pracami badawczymi. Nierzadko zdarzają się prace magisterskie, które poruszają zupełnie niezbadany jeszcze problem, albo też studenci badają znane już źródła pod zupełnie nowym kontem. To pozwala na postawienie zupełnie nowatorskich tez, do tej pory jeszcze w danej dziedzinie nauki niespotykanych. Wówczas możemy mówić o twórczym charakterze pracy magisterskiej. Jednak wydaje się, że wśród prac magisterskich nadal przeważają prace opisowe. Oczywiście są one znaczni bardziej rozbudowane i bazują na znacznie szerszej literaturze przedmiotu, niemniej jednak mają charakter kompilatorski i nie wnoszą niczego nowego do nauki.

Jak napisać dobrą pracę magisterską?

Wydaje się, że kluczem do napisania dobrej pracy magisterskiej jest nawet nie tyle wybór odpowiedniej tematyki, ale raczej wybór odpowiedniego promotora. Zdarzają się bowiem sytuacje kiedy studenci piszą na swój ulubiony temat, jednak współpraca z promotorem jest na niskim poziomie i w efekcie praca jest słaba lub nigdy nie zostaje ukończona. A dobry promotor przekona studenta do każdego tematu. A dzięki dobrej współpracy z promotorem można bardzo dużo zyskać i wiele się nauczyć.

[Głosów:54    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here