Każdy student kończąc jakiś etap nauki powinien przystąpić do obrony pracy. W przypadku studiów I stopnia jest to obrona pracy licencjackiej. Jednak zanim do tego dojdzie trzeba napisać odpowiedni dokument, który zostanie zatwierdzony przez promotora oraz recenzenta. Każda uczelnia posiada właściwe dla siebie zasady komponowania tego typu opracowań. Jednak istnieją ogólne normy i reguły, które powinny być zastosowane w każdej pracy naukowej. Praca licencjacka powinna składać się z trzech części takich jak: część teoretyczna, metodologiczna oraz empiryczna.

Jak napisać rozdział metodologiczny pracy licencjackiej?Układ storn i po kolei następujących po sobie części, także ma swój system. Na początku powinna znajdować się strona tytułowa, na której umieszczone są logo uczelni, imię i nazwisko licencjata, tytuł, a także pod czyim kierunkiem była ona pisana. Kolejna strona powinna zawierać spis treści, a później wstęp. Następne etapy to wyróżnione rozdziały i podrozdziały. Pod koniec dokumentu należy umieści zakończenie, bibliografię oraz spis tabel i wykresów.

Komponując rozdziały i podrozdziały szczególną uwagę należy zwrócić na część związaną z wykazaniem metod, jakie zostały zastosowane w pracy.

Jak napisać rozdział metodologiczny pracy licencjackiej?

Zadanie nie należy do najprostszych, jednak nie wolno się poddawać, gdyż jest to bardzo ważna część pracy. Rozdział metodologiczny należy pisać z punktu widzenia osoby, która przeprowadziła dane badanie. Powinno w nim znajdować się wyjaśnienie metod, z których licencjat korzystał, próbując osiągnąć cel. W części tej powinny zostać określone: przedmiot i cel badań, nakreślony problem badawczy, postawione hipotezy oraz opisane metody użyte podczas badan. Każda z tych części musi być odpowiednio opisana i w jasny sposób przedstawiona. Osoba, która czyta nasze opracowanie, powinna mieć w przejrzysty sposób przedstawiony problem oraz drogę, jaką pokonaliśmy, aby dowieść prawdy założonych hipotez.

Pisząc część metodologiczną trzeba skupić się na szczegółowości oraz jasności informacji, a także dokładnym opisie badanego środowiska.

[Głosów:105    Średnia:2.2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here