Czym zajmuje się Nauczyciel psycholog?

Zadaniem psychologa szkolnego jest dostosowanie wymogów edukacyjnych do poziomu rozwoju uczniów. Chodzi o to, aby nauka była dla dzieci jak najbardziej efektywna i odpowiednio przyswajalna. Wszelkie treści muszą być przekazane w taki sposób, aby były zrozumiałe przez uczniów.

Podczas pracy Nauczyciel psycholog gromadzi najważniejsze informacje na temat uczniów, rodziców, czy nauczycieli, a także zapoznaje się z rozmaitymi problemami oraz zjawiskami, które zachodzą między nimi. Najczęściej dochodzi do rozmowy między psychologiem a uczniem, rodzicem, bądź nauczycielem, niekiedy są oni również proszeni o wypełnienie specjalnych ankiet lub testów, które również ukazują pewne kwestie.

Bardzo ważna jest tu również własna obserwacja, czujność, a także zebrane wcześniej doświadczenie. W większości szkół możemy spotkać się z rozmaitymi warsztatami organizowanymi właśnie przez Nauczyciela psychologa, dzięki nim osoba ta może przekazać dzieciom, ich rodzicom, a także nauczycielom niezbędną wiedzą, a także umiejętności, dzięki którym o wiele łatwiej będzie nam iść przez życie.

Dzieci powinny wiedzieć, w jaki sposób uniknąć sytuacji zagrażających ich życiu lub bezpieczeństwu, jak skutecznie odmawiać, a także w jakich miejscach lub pod jakimi telefonami mogą uzyskać niezbędną pomoc.

W wieku szkolnym bardzo ważni są dla dzieci ich rówieśnicy. Tworząc klasę, nauczyciele chcą, aby była to grupa zintegrowana, zorganizowana i umiejąca się porozumieć. To również należy do zadań psychologa szkolnego – organizując spotkania i warsztaty, dzieci mają możliwość lepiej się poznać, zbudować pozytywne wizerunki własnej osoby, a także zintegrować się.

Pracując z konkretną grupą, Nauczyciel psycholog musi posiadać umiejętność rozwiązywania różnych konfliktów. Często bowiem zdarzają się sytuacje, w których grupa kilku osób nie potrafi się porozumieć lub nawet okazuje sobie brak szacunku oraz agresję. Tutaj psycholog szkolny ma za zadanie nie tylko rozwiązać ten konflikt, ale przede wszystkim porozmawiać z dziećmi w taki sposób, aby podobna sytuacja nie miała już miejsca.

Ile zarabia Nauczyciel psycholog w Polsce?

Nauczyciel psycholog to również zawód, który jest objęty Kartą Nauczyciela. Duży wpływ na zarobki ma tutaj przede wszystkim wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest również od stażu pracy – nieco więcej otrzymają osoby, które od wielu lat pracują w tym zawodzie, niż osoby tuż po studiach.

Nauczyciel psycholog traktowany jest w placówkach edukacyjnych jak normalny nauczyciel, w związku z czym jego zarobki są porównywalne do pensji nauczycielskiej. Będąc świeżo po studiach oraz praktykach, możemy liczyć na zarobek rzędu 1000 złotych netto.

Nauczyciel psycholog pracuje 20 godzin tygodniowo, po latach pracy jego zarobki mogą wzrosnąć do około 1400 złotych netto. Wielu psychologów szkolnych pozwala sobie więc na pracę w kilku placówkach edukacyjnych, co znacznie zwiększa ich zarobki.

Średnie wynagrodzenie Nauczyciela psychologa w Polsce wynosi około 3000 złotych brutto. Wysokość zarobków zależna jest nie tylko od wykształcenia i stażu pracy, ale również od takich czynników, jak: wielkość firmy, kapitał firmy, a także region zatrudnienia.

Niestety nie są to wysokie pensje, pracując w tym zawodzie, nie możemy więc spodziewać się wysokich zarobków. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na otwarcie własnego gabinetu prywatnego, w którym prowadzone są spotkania indywidualne, a także terapie rodzinne dla dzieci, co umożliwia dodatkowy, niemały zarobek.

Jak zostać Nauczycielem psychologiem?

Najważniejsze jest z pewnością ukończenie studiów wyższych. Może odbyć się to w specjalnej szkole pedagogicznej, na przykład w Kolegium Nauczycielskim, która specjalizuje się w kształceniu nauczycieli. Takie studia można również podjąć na Uniwersytetach, Politechnikach, czy Akademiach Ekonomicznych.

Chodzi tu oczywiście o studia związane z psychologią, a konkretnej psychologią dziecięcą. Podczas ich trwania wybieramy również specjalizację, która najbardziej nam odpowiada.

Podczas nauki powinniśmy zdobyć wiedzę na temat:

  • podstaw kulturowych rozwoju dziecka,
  • wczesnej diagnostyki okresów kryzysu w rozwoju,
  • czynników ryzyka prawidłowego przebiegu okresów kryzysu,
  • skutków niepomyślnego przejścia okresów kryzysu oraz utrwalania się jego symptomów,
  • profilaktyki okresów kryzysu w rozwoju,
  • pracy z dzieckiem trudnym w domu, przedszkolu, czy szkole,
  • form pomocy psycho-pedagogicznej dziecku trudnemu,
  • interwencji środowiskowej.

Niezbędne jest również ukończenie kursu pedagogicznego, podczas którego kandydat odbywa zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, a także metodyki nauczania. Dodatkowo odbywa się także kilkutygodniowe praktyki w szkole, dzięki czemu możemy poznać zawód Nauczyciela psychologa od praktycznej strony.

Nie każdy nadaje się do bycia psychologiem szkolnym – nie jest to łatwa praca, ciężko wiąże się z bardzo trudnymi sytuacjami, a my nie możemy okazać słabości lub zdenerwowania. Nauczyciel psycholog musi przestrzegać podstawowych zasad moralnych, ponieważ musi stanowić wzór do naśladowania dla swoich uczniów.

Dla takiej osoby kontakt z dziećmi powinien być czymś łatwym i naturalnym, dodatkowo musi być ona otwarta na problemy innych. Nie da się pracować jako nauczyciel psycholog bez pasji i zaangażowania w swoje obowiązki. Po krótkim czasie taka osoba straciłaby zapewne cierpliwość i nie czerpała satysfakcji z choćby najmniejszych sukcesów.

Osoby chcące pracować jako Nauczyciel psycholog, powinny odznaczać się charyzmą, pozytywnym nastawieniem do życia i otwartością na innych ludzi. Niezbędne jest także spełnianie warunków zdrowotnych, dzięki którym możemy wykonywać ten zawód. Pełni on w szkole funkcję dydaktyczną, wychowawczą, a także opiekuńczą.

Nauczyciel psycholog – własna firma

Oprócz pracy w publicznej placówce edukacyjnej, Nauczyciel psycholog może również prowadzić prywatne praktyki, dzięki swojemu psychologicznemu wykształceniu i przygotowaniu pedagogicznemu. Mogą to być nie tylko standardowe terapie, ale również zajęcia przypominające te, które prowadzone są w szkołach, czy przedszkolach.

Prywatna praktyka pozwala z pewnością o wiele bardziej skupić się na konkretnym dziecku i zgłębić problem. Statystyki dowodzą, że prywatne zajęcia odnoszą lepsze skutki niż te, które są prowadzone w szkołach.

Tutaj do wyboru mamy dwie opcje:

  • założenie własnego gabinetu, co wiąże się ze znalezieniem odpowiedniego lokalu, z kosztami utrzymania oraz wyposażenia,
  • wizyty domowe – w takiej sytuacji udajemy się na wizyty do domu dziecka, gdzie może się czuć swobodnie i bezpiecznie.

Jeśli zdecydujemy się na pierwszy wariant, pamiętajmy, że musimy stworzyć w naszym gabinecie taką atmosferę, która będzie sprzyjała rozmowie z dzieckiem. Niektórzy decydują się nawet na otworzenie gabinetu we własnym domu, nie musimy wtedy poszukiwać lokalu i zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Wyposażenie takiego pomieszczenia również musi być dostosowane do zajęć, które będą tam przeprowadzane. Należy wziąć pod uwagę nasze inwencje, a także zamierzone metody pracy.

Aby otworzyć własny gabinet i udzielać dzieciom pomocy psychologicznej, musimy posiadać odpowiednie wykształcenie, a także założyć działalność gospodarczą. Tutaj nie są nam potrzebne dodatkowe dyplomy, choć biorąc udział w szkoleniach, kursach i stale podnosząc kwalifikacje, zapewniamy sobie bardziej owocną pracę. Wiele osób kieruje się bowiem takimi kryteriami przy wyborze psychologa dla swojego dziecka.

Ceny takich porad dla dzieci są zależne od naszej renomy, umiejętności, a także zapotrzebowania lokalnego rynku na takie usługi. Godzinna konsultacja może kosztować od 60 do 120 złotych,  terapia indywidualna – od 70 do 100 złotych za godzinę, a terapia rodzinna – 100 złotych za godzinę.

Nauczyciel psycholog może również wystawiać opinie psychologiczne, tworzyć profil psychoedukacyjny dziecka, czy też prowadzić zajęcia wspomagające dla dzieci – takie usługi kosztują średnio 80 złotych.

[Głosów:4    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here