Złożenie pracy licencjackiej oraz przystąpienie do egzaminu ustnego, tj. do obrony owej pracy dla niektórych studentów oznacza zwieńczenie okresu edukacji. Dla wielu jednak jest to tylko ukończenie kolejnego etapu na drodze rozwoju, niemniej w obu tych przypadkach obrona pracy licencjackiej jest nie tyle niezwykle ważnym, co stresującym przeżyciem.

Pisanie pracy licencjackiej

Obrona pracy licencjackiej jak wyglądaNiezależnie od tego, czy egzamin ten kończy przygodę z edukacją wyższą czy nie, istotnym jest, aby przygotować się do niego odpowiedzialnie i wszechstronnie. Sposobów jest co najmniej kilka, zatem wszystkie z poniższych sugestii każdy powinien dostosować zarówno do realiów swojej uczelni, jak i własnej osobowości.
Należy jednak pamiętać, że obrona pracy dyplomowej ma charakter egzaminu państwowego i wypada uszanować jego wagę poprzez odpowiedni – schludny, elegancki – wygląd oraz kulturę osobistą.

Do egzaminu ustnego mającego na celu obronę pracy dyplomowej dopuszczani są tylko ci studenci, którzy złożyli do sekretariatu uczelni ostateczną wersję osobiście przez siebie napisanej pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora owej pracy. Następnie w ciągu dwudziestu czterech godzin system antyplagiatowy dokonuje weryfikacji tekstu i jeśli nie stwierdzi, że został on choćby po części skopiowany z innych już istniejących źródeł, praca osiąga status dzieła oryginalnego i podlega ochronie praw autorskich.
Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej w systemie, władze uczelni ustalają termin egzaminu ustnego, co w zależności od sytuacji może tyczyć się zarówno grupy, jak i pojedynczych studentów.

Egzamin zaś zazwyczaj odbywa się podczas tak zwanej sesji letniej bądź zimowej, czyli czasu egzaminów semestralnych lub końcoworocznych.
W dniu odbywania się obrony licencjackiej komisja egzaminacyjna wraz ze studentami gromadzi się na terenie uczelni. Komisja najczęściej składa się z kilku osób, w skład których wchodzą przede wszystkim przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent pracy dyplomowej, którym przeważnie jest inny wykładowca zaznajomiony z tematem pracy dyplomowej.

Obrona pracy licencjackiej jak wygląda?

W zależności od specyfiki pracy dyplomowej oraz całych studiów licencjackich, egzamin ustny może odbywać się w języku polskim lub obcym.
Do sali egzaminacyjnej studenci zostają wywoływani pojedynczo, zazwyczaj w uprzednio ustalonym porządku, na przykład alfabetycznym. Po wejściu studenta do sali egzaminacyjnej przewodniczący komisji sprawdza jego tożsamość, co zajmuje nie więcej niż minutę, po czym można przystąpić do części właściwej egzaminu. Przebiega ona w ten sposób, że zdający losuje dwa pytania mające charakter otwarty nawiązujące tematycznie do treści omawianych przez ostatni rok na seminarium licencjackim, i odpowiada na nie. Po wylosowaniu pytań zdający ma około minutę na zebranie myśli i przygotowanie wypowiedzi, w czym pomocne bywają czysta kartka oraz długopis przygotowane dla studenta do ewentualnego sporządzenia notatek.

Następnie promotor zadaje studentowi jedno pytanie dotyczące danej pracy dyplomowej. Zadaniem zdającego jest odpowiedzieć na pytania w sposób kulturalny oraz zadowalający komisję. Student powinien udowodnić, jak szeroką posiada wiedzę, jednocześnie nie odbiegając od tematu. Komisja poświęca na ten etap egzaminu około kilkunastu minut, choć zdarza się, że rozmowa ze zdającym trwa minut kilkadziesiąt.
Egzamin ustny niewątpliwie jest stresującą sytuacją, dlatego warto pamiętać, że celem komisji jest nie tylko ocena kompetencji studenta, ale również wsparcie go.

Ogłoszenie wyniku

Gdy komisja jednogłośnie oznajmia, że ta część egzaminu dobiegła końca, zdający proszony jest o opuszczenie sali i o zaczekanie przez chwilę na korytarzu. W tym czasie komisja omawia odpowiedzi oraz wystawia ocenę.

Obrona pracy licencjackiej jak wyglądaStudent ponownie proszony jest do sali, gdzie poznaje decyzję komisji i dostaje informację zwrotną. Istnieje możliwość nie zdania egzaminu, konsekwencją czego powinno być ponowne przystąpienie do obrony pracy dyplomowej w nowym terminie, niemniej najczęściej egzamin ten jest zdawany. W takiej sytuacji przewodniczący komisji gratuluje studentowi zdanego egzaminu oraz uzyskania tytułu licencjata.

W ramach podziękowania komisji można na zakończenie egzaminów indywidualnie bądź całą grupą wręczyć jej członkom drobne upominki, takie jak kwiaty czy czekoladki. Jest to dość stara tradycja, jednak nie na każdej uczelni praktykowana. W celu uniknięcia faux pas warto jest się uprzednio skonsultować ze studentami wyższych roczników lub nawet z wykładowcami.
Na ogół obrona pracy licencjackiej to czysta formalność, ale nie należy jej bagatelizować. Jest to bowiem test opanowania nerwów, umiejętności zaprezentowania zdobytej wiedzy oraz podsumowanie kilku miesięcy pisania pracy dyplomowej, który może zaważyć na całej przyszłości zdającego.

[Głosów:4    Średnia:2.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here