Świadectwo pracy jest najważniejszym dokumentem, jaki otrzymywany jest przez pracownika w momencie ustania stosunku pracy. To swego rodzaju dowód na wykonywanie obowiązków na rzecz danego pracodawcy. Jest ono niezbędne kolejnemu zatrudniającemu do wyliczenia podstawy urlopowej oraz do określenia stażu pracy. Każdy pracownik ma prawo do otrzymania takiego zaświadczenia. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wydania dokumentu bez względu na relacje, jakie panowały pomiędzy stronami. Zdarza się jednak, że świadectwo pracy zostaje sporządzone w sposób nieprawidłowy lub zawiera błędy, które należy niezwłocznie skorygować. Pracownik ma prawo zgłosić się z wnioskiem o korektę w ustalonym terminie. Ma on zgodnie z ustawą siedem dni licząc od dnia otrzymania błędnie sporządzonego dokumentu.

Jak poprawić świadectwo pracy?

Jak poprawić świadectwo pracy?Pracodawca dokonując sprostowania dokumentu powinien pamiętać, że powinno się to odbywać zgodnie z procedurami. Przykładowo, konieczne jest opatrzenie sprostowania faktyczną datą. Nie powinna to być data pochodząca z wadliwie sporządzonego pierwotnego świadectwa pracy. Oczywiście, sprostowanie musi posiadać pieczątkę firmową. Do każdego sprostowania należy załączyć stosowne pismo, w którym znajdziemy wszystkie powody przeprowadzenia korekty. W dokumencie tym powinno się znaleźć też wezwanie albo prośba skierowana do pracownika, aby ten dokonał zwrotu źle sporządzonego świadectwa pracy. Jeśli pracownik nie będzie wyrażać chęci ku temu, pracodawca ma prawo zamieścić stosowną adnotację na temat zaistniałej sytuacji. Adnotacja ta trafia do teczki osobowej. Dobrze, aby w teczce pracownika zalazło się też potwierdzenie odebrania skorygowanego świadectwa pracy, lub potwierdzenie odbioru z poczty, jeśli świadectwo było wysyłane drogą listowna.

Świadectwo pracy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Zatrudniona osoba powinna otrzymać jest bez względu na to, w jaki sposób ustał stosunek pracy, czy umowa została rozwiązana za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here