Wysokość wynagrodzenia farmaceutów uzależniona jest od wielkości firmy i jej kapitału, wykształcenia, stażu pracy oraz regionu zatrudnienia. Średnie wynagrodzenie miesięczne na stanowisku farmaceuty wynosi 3300 zł brutto. Wynagrodzenia mieszczą się w zakresie od 2000 do 5 000 zł brutto.

Czym zajmuje się farmaceuta?

Do głównych obowiązków farmaceuty należy wydawanie leków pacjentom. Zajmuje się także sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych, analizowaniem leków oraz ich klasyfikacją i przechowywaniem. Ponadto farmaceuci obsługują urządzenia stanowiące wyposażenie aptek i laboratoriów, wykonują prace techniczne i administracyjne. Praca w aptece wymaga posiadania zdolności interpersonalnych, częsty kontakt z klientami, zwłaszcza chorymi wymaga dużej wyrozumiałości oraz empatii. Zawód farmaceuty związany jest z dużą odpowiedzialnością, popełnienie błędu podczas wydawania leku może doprowadzić do choroby lub śmierci klienta. Praca wymaga ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji. Konieczne jest bieżące śledzenie leków pojawiających się w sprzedaży, znajomość ich składu i zastosowania. Przemysł farmaceutyczny stale się rozwija. Magistrzy farmacji najczęściej znajdują zatrudnienie w ogólnodostępnych aptekach, aptekach szpitalnych zakładowych, a także w hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, przetwórstwa zielarskiego oraz laboratoriów chemicznych. Farmaceuta wykonujący zadania inne niż określone w Ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich w art. 2a, nie wykonuje zawodu farmaceuty. Farmaceuta niewykonujący swojego zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek odbyć szkolenie uzupełniające. Nie wykonywanie zawodu farmaceuty przez okres 5 lat utratę prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Jak zostać farmaceutą?

Aby zostać farmaceutą, konieczne jest ukończenie 5 letnich studiów magisterskich na kierunku farmacja oraz odbycie półrocznego stażu w aptece. Studia farmaceutyczne są trudne. W znacznej mierze są to ćwiczenia laboratoryjne oraz doświadczenia, a zaledwie część stanowią wykłady.  Farmaceuci pracujący w aptekach zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji. Istnieje zdefiniowany system punktowy. Osoba, która w ciągu 5 lat nie uzyska wystarczającej liczby punktów, traci prawo wykonywania zawodu. Decyzja o wykonywaniu tego zawodu musi być przemyślana, ponieważ praca farmaceuty  związana jest z ciągłym poszerzaniem wiedzy. Farmacja łączy w sobie zagadnienia wielu dziedzin: medycyny, biologii, chemii, biologii, fizyki, technologii, ekonomii, statystyki, psychologii, informatyki, biotechnologii, biochemii. Farmaceuta powinien posiadać dobrą pamięć, cierpliwość oraz umiejętność przyswajania dużej ilości wiedzy. Nad pracą farmaceutów czuwa Samorząd Aptekarski, który wydaje prawo do wykonywania zawodu, prowadzi sądy dyscyplinarne, zajmuje się orzecznictwem i opiniowaniem aktów prawnych. W Polsce farmację można studiować w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie oraz Wrocławiu. Ukończenie studiów nie uprawnia jeszcze do wykonywania zawodu, konieczne jest uzyskanie prawa do wykonywania zawodu w Okręgowej Izbie Aptekarskiej.

W celu podniesienia kwalifikacji możliwe jest uzyskanie specjalizacji:

 • analityka farmaceutyczna,
 • bromatologia,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja przemysłowa,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny,
 • mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna,
 • toksykologia,
 • zdrowie publiczne,
 • zdrowie środowiskowe.

Specjalizację może rozpocząć osoba, która zdobyła prawo wykonywania zawodu farmaceuty, posiada roczny staż pracy w zawodzie oraz została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w toku postępowania kwalifikacyjnego. Specjalizacja jest jednostopniowa, a farmaceuta w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację. W trakcie specjalizacji farmaceuta musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu w jednostce zgodnej z profilem specjalizacji. Czas trwania specjalizacji jest nie krótszy niż 3 lata, jest sumą czasu trwania podstawowego stażu specjalizacyjnego oraz kursów.

Prawo farmaceutyczne zakłada, że w aptece musi być ustanowiony farmaceuta, który pełni obowiązki kierownika. Powinien posiadać co najmniej 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż, jeżeli posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Kierownik apteki otrzymuje wyższe wynagrodzenie, jednakże związane jest to z odpowiedzialnością zarówno za wynik finansowy apteki, jak i prawidłowe funkcjonowanie placówki. Żeby zostać kierownikiem apteki, farmaceuta musi najpierw zwrócić się do Okręgowej Rady Aptekarskiej o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki. Procedura jej uzyskania, zakres niezbędnych dokumentów oraz umiejętności są regulowane przez każdą z okręgowych izb indywidualnie, przy pomocy odpowiednich uchwał. Zróżnicowany jest również czas rozpatrywania wniosków i stwierdzania rękojmi, trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy. Warunkiem koniecznym, by móc pełnić funkcję kierownika, jest nieposzlakowana opinia, znajomość przepisów oraz obowiązków wiążących się z tym stanowiskiem. Kandydat na kierownika powinien doskonale orientować się we wszystkich aktach prawnych związanych z pracą apteki.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here