Składki ZUS to niemałe obciążenie, które podnosi koszty zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, do ZUS odprowadzamy również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz Pracy i FGŚP kiedy nie płacimy?

Czym są te fundusze i czy składki na nie również są obowiązkowe?

Fundusz Pracy i FGŚP kiedy nie płacimyFP i FGŚP, zostały powołane w celu zapobiegania i łagodzenia skutków bezrobocia, oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego pracownikom. Składki na nie są obowiązkowe, ale dopiero wtedy, kiedy spełniamy określone warunki, które nieco różnią się w przypadku obu funduszy. Czy obejmują nas przywileje, jakie finansują fundusz pracy i fgśp kiedy nie płacimy składek na nie składek?

Powiedzmy sobie najpierw, czym różnią się oba fundusze.

Fundusz Pracy – składki na jego opłacanie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą (składki za siebie), pracodawców i zleceniodawców. Środki z Funduszu Pracy przeznaczane są między innymi na:

 • zasiłki dla bezrobotnych
 • stypendia
 • programy zapobiegania bezrobociu
 • dofinansowania szkoleń i podjęcia działalności gospodarczej
 • oraz inne cele związane z zapobieganiem bezrobociu.

Składki na fundusz pracy nie muszą być płacone, gdy:

 • pracownik, lub zleceniobiorca nie osiąga przychodu równego co najmniej pensji minimalnej w danym roku kalendarzowym (przychody z kilku źródeł się sumują)
 • pracodawca ma wyłącznie zleceniobiorców i ani jednej osoby na etacie
 • przedsiębiorca opłaca za siebie tzw. „mały ZUS”
 • osoba, za którą mają być opłacane składki osiąga określony wiek – mężczyzna 60, a kobieta 55 lat

FGŚP – co to?

FGŚP natomiast jest funduszem, który gwarantuje ochronę przed utratą wynagrodzenia pracownikom, których pracodawca okazałby się niewypłacalny.
Środki z FGŚP przeznaczane są na:

 • wynagrodzenia za pracę, czas urlopu i wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy
 • odprawy pieniężne
 • ekwiwalenty za urlop.

Podobnie jak w przypadku FP, składki na FGŚP nie płaci się za osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek (60 lub 55 lat).
Składek na FGŚP nie opłaca się ponadto za:

 • członka rodziny lub powinowatego
 • osobę, która wraca z urlopu związanego z rodzicielstwem (zwolnienie na 36 miesięcy)
 • osobę, która ukończyła 50 lat i przez co najmniej 30 dni poprzedzających zatrudnienie była bezrobotna (zwolnienie na 12 m-cy)
 • -Osobę skierowaną przez UP, która nie ukończyła 30 r. ż. i podpisała umowę o pracę

Składki na FGŚP nie opłaca za siebie sam przedsiębiorca, z uwagi na cele i charakter funduszu.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here