Ubezpieczenia komunikacyjne to polisy ubezpieczeniowe dotyczące wszystkich pojazdów lądowych o napędzie własnym. Chronią one interesy właścicieli pojazdów w przypadku wystąpienia nieszczęśliwych wydarzeń. Jakie ubezpieczenie komunikacyjne są oferowane na polskim rynku?

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce

W Polsce kwestie ubezpieczeń komunikacyjnych reguluje ustawa z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W najprostszy sposób dzielą się one na obowiązkowe i nieobowiązkowe, które jednak właściciele samochodów powinni posiadać we własnym interesie. Zasady działania ubezpieczeń obowiązkowych są ściśle określone w polskim prawie, natomiast kształt pozostałych polis zależy w dużej mierze od tego, co firmy ubezpieczeniowe chcą zaoferować swoim klientom.

Obowiązkowa polisa OC

W pewnym uproszczeniu jedyną obowiązkową polisą komunikacyjną w Polsce jest ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna). Każdy pojazd powinien posiadać to ubezpieczenie najpóźniej od dnia jego rejestracji. Polisa OC chroni właścicieli aut i innych pojazdów przed ewentualnymi roszczeniami w razie spowodowania wypadku, stłuczki i innego zdarzenia z udziałem pojazdu, na skutek którego wystąpiła szkoda na osobach lub imieniu. Od 2019 roku, po zmianach w ustawie, sumy gwarancyjne wynoszą równowartość 5,21 milionów euro oraz 1,05 milionów euro dla odpowiednio: szkód na osobach i szkód na mieniu. Oznacza to w praktyce, że sprawca szkody na taką lub niższą wysokość nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, o ile nie działał umyślnie. Polisa OC obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz większości krajów Europy.

Do obowiązkowych polis ubezpieczeniowych można doliczyć również Zieloną Kartę, która jest niezbędna w przypadku wjazdu do niektórych krajów europejskich objętych specjalną umową, gdzie OC nie jest ważne. W razie potrzeby można ją zastąpić ubezpieczeniem granicznym, które da się wykupić przy wjeździe na terytorium danego kraju, jednak jest ono zazwyczaj sporo droższe.

Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne

Na polskim rynku dostępne są także dodatkowe polisy komunikacyjne. Firmy ubezpieczeniowe oferują klientom między innymi ubezpieczenie AC (autocasco). Chroni ono interesy właściciela pojazdu, gdy auto zostanie skradzione, uszkodzone na skutek spowodowanego przez kierowcę zdarzenia drogowego, jak również ulegnie uszkodzeniu z innych powodów, na przykład na skutek warunków atmosferycznych. Polisy AC znacznie różnią się pomiędzy sobą między innymi zakresem ochrony, ale również sposobem likwidacji szkody i sumami gwarancyjnymi. AC najlepiej kupić w pakiecie z OC, korzystając ze sprawdzonej porównywarki, takiej jak Kiosk Polis.

Właściciele pojazdów mogą skorzystać także z ubezpieczenia NNW. Zgodnie z nazwą, dotyczy ono następstw nieszczęśliwych wypadków i zabezpiecza finanse kierowcy, jeśli w trakcie kolizji lub wypadku nastąpi uszczerbek na zdrowiu. Wówczas należy mu się odszkodowanie, a nawet renta, jeśli utraci całkowicie lub częściowo zdolność do pracy. Kolejnym popularnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest assistance. Właściciele pojazdów objętych tą polisą mają prawo skorzystać z pomocy w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, polegającej między innymi na holowaniu auta, szybkiej naprawie, zorganizowaniu pomocy, a także udostępnieniu auta zastępczego. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ponadto dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie opon, ubezpieczenia szyb lub użyteczne rozszerzenia polis.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here