# Jak zwracać się do osób niebinarnych?

## Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób identyfikuje się jako niebinarne, czyli niezależne od tradycyjnych kategorii płciowych. Dlatego ważne jest, abyśmy nauczyli się, jak właściwie zwracać się do tych osób, aby wykazać szacunek i zrozumienie dla ich tożsamości. W tym artykule omówimy kilka zasad dotyczących tego, jak używać odpowiednich zaimków i form grzecznościowych wobec osób niebinarnych.

## 1. Zrozumienie tożsamości niebinarnej

### 1.1 Czym jest tożsamość niebinarna?

Tożsamość niebinarna odnosi się do osób, które nie identyfikują się jako wyłącznie mężczyźni ani kobiety. Mogą czuć się bardziej płciowo neutralni, czy też mogą identyfikować się z innymi kategoriami płciowymi, takimi jak płeć nieokreślona, płeć wielopłciowa lub płeć zmieniająca się.

### 1.2 Szanuj preferencje osób niebinarnych

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba niebinarna może mieć swoje własne preferencje dotyczące tego, jak chce być zwracana. Nie zakładajmy, że wszystkie osoby niebinarne preferują te same zaimki czy formy grzecznościowe. Najlepiej jest zapytać daną osobę, jak chce być zwracana i szanować jej wybór.

## 2. Używanie odpowiednich zaimków

### 2.1 Zaimki niebinarne

W języku polskim istnieje kilka zaimków, które można używać w odniesieniu do osób niebinarnych. Oto kilka przykładów:

– „Oni” – zaimek liczby mnogiej, który może być używany jako neutralny zaimkowy dla grupy osób niebinarnych.
– „One” – zaimki liczby mnogiej, które również mogą być używane jako neutralne zaimki dla grupy osób niebinarnych.
– „Osoba” – zamiast używania zaimków, można również używać słowa „osoba” jako neutralnego określenia dla każdej osoby niebinarnej.

### 2.2 Unikanie zaimków binarnych

Ważne jest, aby unikać używania zaimków binarnych, takich jak „on” lub „ona”, gdy odnosimy się do osób niebinarnych. Te zaimki są związane z tradycyjnym podziałem na płcie i mogą nieodpowiednio reprezentować tożsamość niebinarną.

## 3. Formy grzecznościowe

### 3.1 Unikanie form grzecznościowych opartych na płci

W języku polskim wiele form grzecznościowych jest opartych na podziale na płcie, na przykład „pan” dla mężczyzn i „pani” dla kobiet. W przypadku osób niebinarnych, ważne jest, aby unikać używania tych form grzecznościowych, które mogą nieodpowiednio reprezentować ich tożsamość.

### 3.2 Używanie neutralnych form grzecznościowych

W przypadku osób niebinarnych, najlepiej jest używać neutralnych form grzecznościowych, które nie są związane z płcią. Przykładem takiej formy może być „proszę pana/panią”, gdzie „pan/pani” jest używane jako neutralne określenie dla każdej osoby niebinarnej.

## 4. Edukacja i szacunek

### 4.1 Edukacja innych

Ważne jest, aby edukować innych na temat tożsamości niebinarnej i poprawnego sposobu zwracania się do osób niebinarnych. Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie w społeczeństwie.

### 4.2 Szanuj preferencje innych

Podczas rozmowy z osobą niebinarną, zawsze szanujmy jej preferencje dotyczące zaimków i form grzecznościowych. Jeśli nie jesteśmy pewni, jak się zwracać, najlepiej jest zapytać daną osobę o jej preferencje i stosować się do nich.

## Podsumowanie

Zwracanie się do osób niebinarnych z szacunkiem i zrozumieniem jest ważne dla budowania inkluzywnego społeczeństwa. Pamiętajmy, że każda osoba ma prawo do określenia swojej własnej tożsamości i preferencji dotyczących zaimków i form grzecznościowych. Edukujmy się nawzajem i szanujmy siebie nawzajem, aby stworzyć przestrzeń, w której każdy może być akceptowany i szanowany.

Wezwanie do działania:

Zwracajmy się do osób niebinarnych z szacunkiem i akceptacją. Pamiętajmy, że każda osoba ma prawo do określenia swojej tożsamości. Używajmy odpowiednich zaimków i form zwracania się, takich jak „oni/one” lub „one/oni”. Dążmy do tworzenia przestrzeni, w których każdy może być sobą.

Link tagu HTML:

https://www.epce.org.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here