W zakładzie pracy zdarzył się wypadek? W takiej sytuacji do obowiązku pracodawcy należy ustalenie, dlaczego do niego doszło i jakie towarzyszyły mu okoliczności. Wypadek w pracy jakie dokumenty powinien wystawić pracodawca, jakie powinien wypełni pracownik?

Czym jest wypadek w pracy?

wypadek w pracy jakie dokumentyPrzez wypadek rozumiemy sytuację, w wyniku której pracownik zmarł lub doznał urazu. Pracodawca powinien być przygotowany do takich zajść i podjąć niezbędne kroki, które wyeliminują zagrożenie. Do jego roli należy również udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, a także ustalenie przyczyn przykrej sytuacji. Jeśli jest taka potrzeba, powinien zastosować odpowiednie środki, które pozwolą na uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości.

Warto pamiętać, że nie każdy doznany w trakcie pracy uraz jest od razu kwalifikowany jako wypadek. O wypadku mówi się wówczas, kiedy miało miejsce nagłe, nieprzewidziane wydarzenie, które zostało wywołane przez zewnętrzną przyczynę, spowodowało uraz albo śmierć a także miało miejsce w związku z pracą. Kiedy możemy określić, czy zdarzenie wiązało się z pracą? Odpowiedź jest prosta: związek z wypadkiem jest określany wówczas, kiedy pracownik wykonywał codzienne obowiązki albo polecenia zlecone przez przełożonych, a nawet takie zadania, które nie były rezultatem polecenia lub odbyły się wówczas, kiedy poszkodowany pokonywał drogę pomiędzy zakładem a miejscem realizowania zadań.

Wypadek w pracy jakie dokumenty?

Pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania zespołu powypadkowego, który dokona oględzin miejsca zdarzenia, zbada stan techniczny maszyn lub warunki wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na wypadek. Do 14 dni od nieszczęśliwego zdarzenia pracodawca jest zobligowany do przygotowania dokumentów powypadkowych, czyli protokołu zawierającego informacje o przyczynach i okolicznościach wypadku.

Osoba poszkodowana w wypadku również powinna sporządzić dokument – kartę wypadku. Może skorzystać z dostępnego wzoru, który bez problemu znajdzie w internecie. Do karty wypadku należy dołączyć wyjaśnienia poszkodowanego, zeznania świadków zdarzenia oraz inne dokumenty, które uda się zebrać podczas ustalania przyczyn wypadku. Mowa tutaj o innych dowodach dotyczących niefortunnej sytuacji, a także uwagach poszkodowanego lub uprawnionego do przekazywania informacji członka rodziny. Karta wypadku powinna być sporządzona w 3 egzemplarzach. Jeden z nich jest przeznaczony dla poszkodowanego lub jego członka rodziny, drugi powinien być przekazany do zakładu pracy, a trzeci do podmiotu, który ustala przyczyny wypadku.

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z najważniejszych elementów dotyczących świadczenia pracy poruszonych w Kodeksie Pracy. Niestety wypadku w miejscu pracy zdarzają się nierzadko. Oczywiście są zawody mniej lub bardziej niebezpieczne. Jednak zasady bezpieczeństwa powinniśmy stosować wszędzie, gdziekolwiek byśmy nie pracowali. Gdzie na pracowników czyhają największe niebezpieczeństwa? Nie da się ukryć, że dość niebezpiecznie jest choćby na budowach. Tutak zdarza się, że budowlańcu często dość niechlujnie podchodzą do kwestii stosowania zasad bezpieczeństwa. Zdarza się, że pracownicy nie mają odpowiednich ubiorów, gdzie kask jest w zasadzie podstawowym wyposażeniem. A czasami można spotkać pracowników na budowie nawet bez kasku, a nawet bez lin zabezpieczających. Takie sytuacje rodzą duże niebezpieczeństwo wypadku. Teoretycznie dosyć niebezpiecznym zawodem jest również zawód kierowcy. Przecież na polskich drogach każdego roku ginie mnóstwo ludzi. Tak wiec już samo środowisko pracy stwarza duże zagrożenie. Dodatkowo kierowcy często pracują ponad normę i są zwyczajne zmęczeni. To powoduje, że stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu. Czasami zagrożeniem może być również zbyt brawurowa jazda zawodowych kierowców, którzy próbują nadrobić różnego rodzaju opóźnienia.

Czynniki mogące wywołać wypadek w pracy

wypadek w pracy jakie dokumentyA wiec jak już wspomnieliśmy, przyczyną wypadków w pracy może być w pierwszej kolejności nie przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi tutaj zarówno o odpowiednie zachowanie podczas wykonywania obowiązków, jak i noszenia odpowiedniego ubrania ochronnego. Czy to jednak jedyne czynniki, które w efekcie końcowym mogą wywołać wypadek w pracy? Wydaje się, że jednak jest jeszcze parę kwestii, które mogą zwiększyć ryzyko niebezpiecznego zdarzenia przy pracy. Weźmy choćby pod uwagę badania lekarskie, jakie musimy odbyć przed przystąpieniem do świadczenia pracy. Czy zawsze są one rzetelnie przeprowadzane? Niestety nie zawsze tak jest. A przecież ryzyko dopuszczenia do wykonywania określonej pracy pracownika, który nie spełnia podstawowych wymogów zdrowotnych jest wielce ryzykowne. Może one bowiem stwarzać zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych pracowników. W zależności od rodzaju pracy może to stanowić również zagrożenie dla osób postronnych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here