Praca licencjacka stanowi zwieńczenie studiów pierwszego stopnia. Wskazuje się, iż jest to pierwsza poważna praca naukowa, która podlega ocenie przez promotora, recenzenta oraz trzeciego członka komisji. Z uwagi na fakt, iż są to przeważnie autorytety naukowe, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej formy licencjatu. Warto w tym zakresie posiłkować się utrwalonymi wzorcami, które są stosowane w praktyce. Można je z powodzeniem znaleźć w bazie prac dyplomowych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być również zakupienie specjalnej literatury, na podstawie których opracowanie zostanie wykonane. Niebagatelne znaczenie ma również streszczenie samej pracy. Musi z niego jednoznacznie wynikać, o czym traktuje dane dzieło i jakie są jego główne założenia.

Streszczenie pracy licencjackiej jak napisać?

Każdy, kto zastanawia się, streszczenie pracy licencjackiej jak napisać, powinien w pierwszej kolejności sięgnąć po poradnik. Takie opracowania dostępne są w internecie w formie książek elektronicznych. Natomiast w księgarniach można zakupić odpowiednią pozycję w formie papierowej. Wybór w tym zakresie należy do preferencji osoby, która pisze swój pierwszy licencjat.

Streszczenie pracy licencjackiej jak napisaćStreszczenie warto rozpocząć od zdania, z którego jednoznacznie będzie wynikał przedmiot pracy. Jeżeli na jej potrzeby zostały przeprowadzone badania, niezbędne jest ujęcie ich głównych założeń w treści abstraktu. Kluczowe znaczenie ma precyzyjne określenie hipotez badawczych. Powinny one odpowiadać standardom edycyjnym prac dyplomowych. Jakakolwiek nieścisłość w tym zakresie może być tragiczna w skutkach, dlatego należy wnikliwie opracować metodologię pracy. Nie bez znaczenia pozostaje również konieczność określenia w streszczeniu wniosków, jakie wysnuto w trakcie przeprowadzania przedmiotowego badania.

Jeżeli okaże się, że są one spójne, to nawet w sytuacji, gdy nie mają one większego znaczenia dla praktyki, będą prawidłowe i zyskają aprobatę komisji oceniającej. W niektórych sytuacjach nie jest konieczne przeprowadzanie badań. Wówczas dochodzi do studium przypadku. Osoba pisząca pracę musi wtedy stworzyć opracowanie, które będzie możliwie jak najbardziej rzetelnym opisem określonego zjawiska. Warto pamiętać o tym, aby streszczenie nie było zbyt długie, bowiem może zostać uznane za nieprawidłowe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here