Fuzje firm polegają na stworzeniu jednego przedsiębiorstwa z dwóch lub większej liczby podmiotów. Wyróżniamy trzy główne typy fuzji – poziome, pionowe i konglomeratowe. Czym dokładnie różnią się one pomiędzy sobą?

Fuzje firm poziome – horyzontalne

Pod pojęciem fuzji poziomej znajduje się połączenie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą wyrobów w tej samej branży.

W grupie fuzji horyzontalnych znajdują się fuzje firm poszerzające rynek oraz poszerzające ofertę.

Motywy połączenia przedsiębiorstw:
• zmniejszenie kosztów działalności
• zwiększenie efektywności i wydajności pracy
• zmniejszenie ryzyka i wzrost bezpieczeństwa działalności
• korzyść skali – związana z produkcją masową i jej niskimi kosztami

Dla konsumentów fuzje poziome mogą skutkować w obniżeniu cen.

Pionowe fuzje przedsiębiorstw mogą budzić sprzeciw wśród organów antymonopolowych, ponieważ mogą prowadzić do nadużywania dominującej na rynku pozycji.

Fuzje firm pionowe – wertykalne
Kolejnym typem fuzji firm są fuzje pionowe, czyli wertykalne. W tym przypadku dochodzi do połączenia ze sobą podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na zajmowaniu się różnymi etapami produkcji danego wyrobu.

Motywy połączenia przedsiębiorstw:
• poprawa kontroli nad kolejnymi etapami produkcji
• zmniejszenie kosztów działalności
• poprawa efektywności pracy

Pionowe fuzje firm dzielą się na fuzje pionowe w górę, gdy przedsiębiorstwo łączy się z dotychczasowym odbiorcą, a także fuzje pionowe w dół, gdy połączenie następuje z dotychczasowym dostawcą.

Fuzje firm konglomeratowe
Trzecim typem fuzji jest fuzja konglomeratowa, do której dochodzi wtedy, gdy połączeniu ulegają przedsiębiorstwa działające w zupełnie innych branżach.

Motywy połączenia przedsiębiorstw:
• dywersyfikacja – zróżnicowanie asortymentu produkcji alb usług w celu obniżenia ryzyka prowadzonej działalności
• utworzenie wielobranżowego konglomeratu – koncernu, który ma zróżnicowany profil produkcji

Fuzje konglomeratowe mogą odbywać się na kilka sposobów w zależności od operacji służących do przejęcia przedsiębiorstwa.

W ramach konglomeratowych fuzji firm wyróżnia się operacje:
• MBO (Management Buy-Out), gdy firma jest wykupiona przez jej kadrę
• LBO (Leverage Buy-Out), gdy inwestor zewnętrzny kupuje pakiet kontrolny akcji
• LMBO (Leverage Management Buy-Out), gdy firma wykupiona jest przez zarząd albo współpracującą z nim grupę inwestycyjną.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here