Odprawa pracownicza – jak definiuje to Kodeks Pracy – jest to rodzaj zadośćuczynienia, które przysługuje pracownikowi, jeśli wypowiadana jest mu umowa o pracę z przyczyn, które w całości leżą po stronie pracodawcy. Odprawa w pracy kiedy się należy?

Odprawa w pracy kiedy się należy?

Odprawa w pracy kiedy się należyOdprawa w pracy kiedy się należy pracownikowi, może mieć różna wysokość. Zależy to od stażu pracownika w danym zakładzie pracy. Pracownikowi, który w firmie przepracował mniej niż 2 lata, przysługuje odprawa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia w chwili odejścia z pracy. Pracownikom, których staż racy wynosi co najmniej dwa lata, ale miej niż osiem lat, należna jest odprawa wynosząca równowartość dwukrotnego miesięcznego wynagrodzenia. Najwięcej w takiej sytuacji dostaną pracownicy, których staż pracy wynosi osiem lat, lub jest większy. Wartość odprawy, która przysługuje pracownikom w takiej sytuacji wynosi równowartość trzech miesięcznych wynagrodzeń w chwili zwolnienia z pracy.

Jakie są wyjątki?

Aczkolwiek odprawa przysługuje pracownikom niezależnie od tego, czy zatrudnieni są w sektorze prywatnym, czy publicznym, branży, czy sektora działania przedsiębiorstwa istnieją pewne ograniczenia odnośnie tego komu ona przysługuje, a komu nie:
Niezależnie od stażu pracy, czy rodzaju umowy, odprawa nie przysługuje pracownikom firm i instytucji zatrudniających mniej niż dwadzieścia osób. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy odprawa jest zagwarantowana w umowie zawartej między pracownikiem a pracodawcą, wtedy ważniejsza niż regulacje jest umowa. Odprawa zawsze przysługuje pracownikowi, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę jest efektem zwolnienia grupowego. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli jeśli rozwiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zachodzi na mocy porozumienia stron, ale tylko w sytuacji, gdy dotyczy to przynajmniej pięciu pracowników.

Zapisy Prawa Pracy mówią, że odprawa z tytułu ustania stosunku pracy, przysługuje pracownikowi w sytuacji, w której zwolnienie następuje z przyczyn, które nie leżą po stronie pracownika, lecz pracodawcy, ale w zakres sytuacji, w których pracownikowi przysługuje odprawa, wchodzi również działanie sił niezależnych od żadnej ze stron umowy. Mogą to być na przykład zmiany regulacji prawnych, uniemożliwiające pracownikowi kontynuowanie pracy, albo zakładowi pracy dalsze funkcjonowanie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here