Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca obowiązkowo powinien wystawić pracownikowi tuż po rozwiązaniu umowy o pracę. W przypadku zaniedbania tej czynności, firma, która zatrudniała daną osobę może zostać oskarżona o nieprzestrzeganie podstawowych praw pracownika i zostać wezwana do zapłacenia kary w wysokości od 1 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych.

Jak napisać świadectwo pracy?

Jak napisać świadectwo pracyDokument powinien zostać wypełniony według ściśle określonego wzoru. Przede wszystkim powinien zawierać:

  • okres pracy – w świadectwie pracy powinien zostać doprecyzowany czas zatrudnienia danej osoby, ponieważ dzięki temu kolejny pracodawca będzie mógł ustalić staż pracy, a co za tym idzie- długość urlopu, który przysługuje danemu pracownikowi itd.
  • rodzaj wykonywanej pracy – powinny zostać opisane wszystkie rodzaje wykonywanej pracy. W przypadku, gdy pracownik w tym samym przedsiębiorstwie był zatrudniany w oparciu o kilka umów, należy wskazać je wszystkie.
  • stanowiska pracy – w świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja na temat zadań i obowiązków pracownika na danym stanowiska. Wszystkie zajmowane funkcje należy wskazać w porządku chronologicznym.
  • sposób rozwiązania umowy o pracę – bardzo istotne jest, aby w dokumencie zawrzeć informację o stronie, która zdecydowała się na zakończenie współpracy (czy wynikało to z porozumienia stron, czy też pracownik sam zdecydował o odejściu lub czy został zwolniony przez pracodawcę). Nie należy tego mylić z dokładnym opisem przyczyny odejścia danego pracownika.

Dodatkowo w dokumencie powinny znaleźć się informacje:

  • ile pracownikowi pozostało dni urlopu za bieżący rok. Dzięki tej informacji kolejny pracodawca będzie świadomy ile powinien przydzielić urlopu nowo zatrudnionej osobie.
  • informacje na temat urlopu związanego z posiadaniem potomstwa (wypoczynek macierzyński, ojcowski czy też urlop wychowawczy).
  • informacje o okresach, w których pracownik nie był zdolny do wykonywania swoich obowiązków (np. chorobowe). Warto zaznaczyć, że każdy okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim należy opatrzyć dokładnymi ramami czasowymi.
  • informacje o wykonywaniu przez pracownika specjalnych prac o szczególnym charakterze, bowiem może mieć to wpływ na uzyskanie wcześniejszej emerytury.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here