Emerytura to czas odpoczynku po okresie aktywności zawodowej. Długo wyczekiwany, poprzedzony gromadzeniem kapitału w systemie świadczeń emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, musi być jednak poprzedzony spełnieniem kilku warunków, spośród których najważniejszym jest kryterium wieku osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do emerytury

Emerytury częściowe czyli jak wcześniej odejść z pracy

Emerytury częściowe czyli jak wcześniej odejść z pracyOd roku 2012, gdy wprowadzono przepisy o podniesieniu wieku emerytalnego wprowadzono możliwość przechodzenia w stan spoczynku w wieku wcześniejszym, niż ustalony w nowej ustawie. Kobiety zamiast czekać do osiągnięcia wieku 65 lat mogły przejść na emeryturę w wieku 62 lat, a mężczyźni zamiast pracować do 67 roku życia mogli cieszyć się wolnością już w wieku 65 lat. Taki typ emerytury nazywany był emeryturą częściową. Naliczone świadczenie miesięczne stanowiło 50% świadczenia jakie danej osobie przysługiwałoby w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. W momencie przejścia na pełną emeryturę kapitał zgromadzony w ZUS stanowiący podstawę do naliczenia nowej emerytury był pomniejszany o kwotę wypłaconych już świadczeń.
Z emerytur częściowych korzystały osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku.
Nowa ustawa emerytalna wprowadzona 2017 roku obniżyła limit wieku przejścia na emeryturę dla kobiet do 60 lat a dla mężczyzn do 65 lat. Taki limit wieku spowodował wygaśnięcie dotychczasowego systemu emerytur częściowych. Ale dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku pozostawiono możliwość skorzystania z emerytur pomostowych.

Emerytury pomostowe – dla kogo

Emerytury pomostowe to inna odmiana emerytur częściowych. Mogą z nich korzystać kobiety już od 55 roku życia oraz mężczyźni mający co najmniej 60 lat.
Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej oblicza się ilość lat pracy, w podziale na lata składkowe i nieskładkowe. Kobiety muszą udowodnić dwadzieścia lat zatrudnienia, a mężczyźni 25 lat. Okresy nieskładkowe, czyli czas nieodprowadzania składki do systemu ZUS, nie mogą przekroczyć 1/3 całości wysługi lat.

Kwoty emerytur pomostowych nie są z reguły imponujące. Ustalono zasadę, że najniższa emerytura pomostowa nie może być mniejsza od kwoty gwarantowanej dla świadczeń emerytalnych. Od 1 marca 2019 roku najniższe świadczenie emerytalne będzie wynosić 1100 zł brutto. Emerytury pomostowe podlegają waloryzacji podobnie jak wszystkie inne typy świadczeń emerytalnych. Prawo do pobierania świadczenie z tytułu emerytury pomostowej ustaje w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here