Czym jest staż pracy? W gruncie rzeczy nie ma on swojej definicji, jednakże mówi się, że jest to sumaryczna długość okresów, w których byliśmy zatrudnieni. Trzeba również wiedzieć, iż ma on duże znaczenie przy ustalaniu uprawnień, takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, czy do emerytury.

Co zaliczamy do stażu pracy?

Co zaliczamy do stażu pracyStaż pracy oprócz okresów rzeczywistego świadczenia pracy obejmuje także te, w których pracownik tej pracy nie faktycznie nie świadczył w żadnej formie, jednak są one wliczane w staż pracy. Mowa tu o tzw. okresach zaliczalnych, które są bardzo zróżnicowane. Są wśród nich zarówno okresy powszechne wliczane do stażu w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, jak i szczególne – doliczane w konkretnym uprawnieniu pracowniczym.O tym, czy dany okres może być zaliczany do stażu pracy, decydują przepisy prawa.

Do takich okresów możemy zaliczyć okres:

  • pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy ;
  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego bądź też pracy w tego typu gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
  • czynnej służby wojskowej;
  • odbywania studiów doktoranckich (maksymalnie niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora)
  • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli ten podjął pracę
  • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn po stronie pracodawcy i przyznano pracownikowi odszkodowanie;
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego podczas szkolenia, na które został skierowany przez starostę.

Czego natomiast nie zaliczamy do stażu pracy?

Do stażu pracy nie można zaliczyć zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy. Mamy tutaj na myśli umowę-zlecenie czy o dzieło. Do stażu nie zakwalifikujemy także czasu, kiedy prowadziliśmy własną firmę. Poza tym, jeżeli w danym okresie pracownik był zatrudniony opierając się na więcej niż jednym stosunku pracy – do stażu wlicza się wyłącznie jeden z tych okresów. Z zasady, do stażu pracy zawiera się tylko zamknięte okresy zatrudnienia (jednak niektóre przepisy szczególne pozwalają na wliczenie także niezakończonych okresów zatrudnienia).

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here