Zakończenie do pracy licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej jest obok wstępu najistotniejszym elementem tekstu naukowego. Przede wszystkim zakończenie nie jest podsumowaniem pracy. To ponowna walka z tematem oraz zaprezentowanie swoich, wyrazistych wniosków. To w nim zawarte są wszelkie wnioski, do których student doszedł podczas pisania dysertacji. Można stwierdzić, iż zakończenie to sedno opracowanej pracy badawczej, ponieważ w zwartej postaci kondensuje ono najistotniejsze sprawy poruszone w pracy, rezultaty wykonanych badań i zebrane konkluzje.

Zakończenie pracy licencjackiej

Co powinno zawierać zakończenie pracy licencjackiejIdentycznie jak wstęp do pracy licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej, zakończenie winno być napisane w sposób prosty, łatwy oraz zrozumiały, natomiast formułowane zdania powinny mieć krótką, przejrzystą oraz bezosobową postać. Pisanie zakończenia to jeden spośród najprzyjemniejszych etapów tworzenia pracy dyplomowej. Oraz to zupełnie nie dlatego, iż jest już krokiem ostatnim.

Zakończenie to takie miejsce w pracy, w jakim możesz sobie pozwalać na powiedzenie czegoś tylko i wyłącznie od siebie, bez wspierania się na konkretnych, faktach lub autorytetach. Lecz pamiętaj, iż cokolwiek napiszesz w zakończeniu zawsze musi odwoływać się do tego, co już napisałeś. To nie mogą być zupełnie nowe wnioski, jakie w żaden sposób nie wynikają z Twojej pracy. Każda osoba, która przymierza się właśnie do napisania takiej pracy, koniecznie powinna wiedzieć, co powinno zawierać zakończenie pracy licencjackiej?

Co powinno zawierać zakończenie pracy licencjackiej?

Zakończenie pracy magisterskiej nie różni się zwłaszcza od zakończenia pracy licencjackiej, lub także jakiejś innej pracy dyplomowej. Forma podsumowania opiera się ponieważ na określonych podstawowych filarach tworzących prosty, sformalizowany system. Zastanawiając się, jak napisać zakończenie pracy licencjackiej, należałoby natomiast, abyś sięgnął po interesujący przykład, natomiast gdy jesteś nadal na poziomie koncepcyjnym pracy, np. z obszaru psychologii, przyjrzał się również próbce tego typu pracy.

Wróćmy natomiast do sprawy, którą jest zakończenie pracy licencjackiej, lub także magisterskiej. Zakończenie pracy dyplomowej jest bardzo ważne pomiędzy innymi dlatego, iż poszczególni promotorzy oraz recenzenci właśnie na jego bazie oceniają wartość treści całej pracy. Zakończenie to jakby druga teza, jaka wprawdzie nawiązuje do tezy zamieszczonej we wstępie, ale uzupełniona o wiedzę, spostrzeżenia oraz wnioski, pojawiające się w pracy.

Nie winna ona znamiennie różnić się od tezy pierwszej, lecz dobrze jest trochę od niej odejść – dzięki temu pokażesz, iż pisanie pracy czegoś Cię nauczyło, odmieniło nawet trochę Twój sposób myślenia. Najlepsze w pisaniu jest to, iż nigdy nie wiesz do końca, dokąd Cię ono doprowadzi.

Jak właściwie napisać zakończenie naszej pracy licencjackiej?

W zakończeniu winno odnaleźć się krótkie podsumowanie wszelkich rozdziałów, w celu przypomnienia podejmowanych zagadnień. Podsumowanie jest natomiast przede wszystkim wyciąganiem wniosków z pracy licencjackiej i potwierdzeniem bądź zaprzeczeniem napisanych wcześniej teorii. Cała treść pracy jest analizowaniem drążonego tematu, natomiast to w ukończeniu pracy stwierdzamy, jaki jest jej wynik.

Należałoby go dokładnie zaznaczyć i określić, gdyż także podczas obrony pracy licencjackiej możemy być o to zapytani. Zakończenie to także miejsce na głos autora – odniesienie się do prowadzonych ocen oraz analiz, badań w pracy licencjackiej, wyrażenie zdania na temat pracy oraz jej wynik. W ukończeniu nie należy zbyt wiele razy powtarzać tego samego. Ma być ono konkretnym zakończeniem własnego dzieła. Po podsumowaniu treści, tezach oraz hipotezach i wyciągniętych wnioskach, należy napisać parę słów podsumowania tematu, całość winna zająć autorowi nie więcej, aniżeli 3 strony.

Układ zakończenia pracy dyplomowej

Co powinno zawierać zakończenie pracy licencjackiejZakończenie pracy powinieneś zacząć od wspomnienia jej celów i teorii badawczych postawionych na samym początku – tak, aby zmusić czytelnika do refleksji nad omawianym problemem. Potem, należy przejść do komentarza dotyczącego wcześniej opisanych wniosków. Zakończenie stanowi poniekąd drugą tezę pracy, przy czym nie winno odstawać od tejże umieszczonej na samym początku. Ostatnią część należy uzupełnić emocjonalnym apelem do czytelnika, uwzględniającym twoje nadzieje (np. na użyteczność wniosków wynikających z pracy), czy obawy.

Chociaż zakończenie pracy licencjackiej to część, w jakiej możesz pozwalać sobie na najwięcej własnej kreatywności oraz subiektywizmu, unikaj długich opisów oraz wyniosłego tonu. Owa grupa winna zmusić czytelnika do myśli nad twoją pracą, zostawiając pewną dozę niedosytu. Najdoskonalsze zakończenia prac dyplomowych są możliwie zwięzłe.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here